ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարություն

Aug - 17
2020

ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարություն

Սերվերային սենյակի և համակարգչային ցանցի կառուցում – Բահրեյն թագավորություն